wtargnięcie na teren prywatny

Co grozi za wtargnięcie na teren prywatny bez zgody właściciela?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Każda osoba będąca właścicielem nieruchomości chce jak najlepiej chronić swój dobytek i zabezpieczyć swoją posiadłość. Daje to również spory komfort życia podczas korzystania z posiadłości. Warto jednak cały czas mieć na względzie bezpieczeństwo i mieć na uwadze jedno z zagrożeń, jakim jest wtargniecie na prywatną posesję. Jakie są kruczki prawne dotyczące wtargnięcia na teren prywatny, oraz, czy istnieją przepisy chroniące przed nieproszonym gościem? Czym jest wtargnięcie na teren prywatny? O tym przeczytamy poniżej.

Co to jest wtargnięcie na posesję?

Prawo nie określa jednoznacznie, czym jest teren prywatny. Ale wiemy o tym, że każdy kto posiada akt notarialny nieruchomości jest właścicielem posesji i może traktować przestrzeń objętą tym aktem jako prywatną. Może to być również umowa najmu, lub dzierżawa, która jednoznacznie określa, kto jest właścicielem, a kto dzierżawcą. A co z bezprawnym wejściem na taki teren? Czym jest wtargnięcie na teren prywatny? Kiedy mamy do czynienia z wtargnięciem na posesję, możemy mówić o następujących przepisach zwartych w prawie:

  • 193 Kodeksu Karnego dotyczący naruszania miru domowego,
  • 156 Kodeksu Wykroczeń dotyczący niszczenia zasiewów, sadzonek lub traw,
  • 157 Kodeksu Wykroczeń dotyczący nieopuszczenie wbrew żądaniu cudzego terenu.

Artykuł 193 KK mówi o tym, że wtargnięcie na teren prywatny ma miejsce wówczas, gdy ktoś bez zgody właściciela przekroczy ogrodzony teren posesji. Jeśli chodzi o mieszkania, czy lokale, oczywistym jest wówczas, kiedy ma miejsce wkroczenie na teren prywatny. Inaczej jest w przypadku prywatnego terenu zalesionego. Ten aspekt jest istotny, ponieważ wejście na nieogrodzony teren jest wykroczeniem, ale nie jest przestępstwem. Pod warunkiem, że las ten nie jest niszczony umyślnie, lub nie kradnie się z niego drewna. Wówczas można powołać się również na artykuł 156 i 157 KW. Aby każdy wiedział dokładnie, że wchodzi na teren prywatny, możemy oznaczyć je tabliczką z napisem „Nie wchodzić – teren prywatny”, ale sama tabliczka może nie wystarczyć i jak się często okazuje, zmuszeni jesteśmy postawić stosowne ogrodzenie.

wtargnięcie na teren prywatny

Kiedy mówimy o bezprawnym wtargnięciu na teren prywatny?

Każdy właściciel lub najemca nieruchomości ma prawo do spokoju i zachowania minimum prywatności. To właściciel, posiadacz nieruchomości decyduje o tym, kogo wpuszczać na swoją posesję, a komu nie wolno wkroczyć na ten teren. Wtargnięcie na teren prywatny jest również ściśle związane z naruszeniem miru domowego, a przecież we własnym domu powinniśmy czuć się swobodnie i bezpiecznie. Prawo do zachowania terenu prywatnego określa wyżej wspomniany artykuł 193 Kodeksu Karnego. Wtargnięcie na teren prywatny jest równoznaczne z zakłóceniem miru domowego. Za jego naruszenie uznaje się wtargnięcie zarówno z użyciem siły, jak i bez. Zakłóceniem miru domowego jest zatem również wejście na prywatną posesję i przekroczenie ogrodzenia bez zgody właściciela. Jednakże musimy pamiętać, że teren prywatny musi być stosowanie ogrodzony lub oznaczony. Najczęstszym motywem wkroczenia na teren prywatny jest włamanie i chęć rabunku.

oznakowany teren prywatny

Jaka jest kara za wtargnięcie na teren prywatny?

Co grozi za wtargnięcie na teren prywatny? Ten aspekt również określa Kodeks Karny, który mówi jasno o tym, że wtargnięcie na teren prywatny jest zakłóceniem miru domowego oraz, że jest nielegalne. Kodeks mówi również o tym, że za wejście bez zgody właściciela na posesję prywatną grozi kara grzywny, oraz kara ograniczenia wolności, lub jej pozbawienia do roku. Podobnie jest w przypadku, gdy wtargniemy na posesję właściciela i nie chcemy jej dobrowolnie opuścić. Osobny przepis dotyczy również zniszczenia sadzonek i roślinności na terenie prywatnym. Tutaj kara wynosi 500zł lub naganę.

Kto może wejść na posesję bez zgody właściciela

Kto może wejść na posesję bez zgody właściciela?

Pandemia koronawirusa wiele zmieniła w naszym życiu prywatnym i publicznym. Podobnie jest, jeśli chodzi o przepisy związane z wejściem na teren prywatny bez zgody właściciela. W czasie pandemii, w ramach tarczy 2.0 wprowadzono ważny przepis, o którym zapewne mało osób wie. Umożliwia on wejście pracownikom niektórych firm w asyście policji na prywatną działkę, nawet pod nieobecność jej właściciela, aby usunąć powstałą awarię. Aby tego dokonać muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki. Nie każdy może wejść na teren prywatny bez zgody właściciela. Taką możliwość mają zazwyczaj firmy zajmujące się dostawą gazu, energii, paliwa oraz wody. Tylko pracownicy wyżej wymienionych firm w asyście policji, mogą bez wiedzy właściciela wejść na prywatną posesję, by dokonać naprawy usterki.

kara za wtargnięcie na teren prywatny

Jak powinien być oznakowany teren prywatny?

Najprostszym sposobem na oznakowanie terenu prywatnego jest postawienie czytelnych tabliczek. Mogą one zawierać takie hasła jak: zakaz wjazdu – teren prywatny, lub po prostu informować, że jest to posesja prywatna. Nie mamy większego wpływu na to, czy ktoś uszanuje, że jest to teren prywatny, czy też nie, ale jeśli chcemy zrobić cokolwiek, by wyznaczyć teren, to najłatwiej będzie postawić tabliczkę teren prywatny zakaz wjazdu. Przekaz ten jest prosty i nie budzi żadnych wątpliwości. To najczęściej spotykane znaki, które każdy odpowiedzialny człowiek powinien respektować.

Co to jest wtargnięcie na posesję

Jak się bronić przed bezprawnym wejściem na teren prywatny?

Wspomnieliśmy już o znakach, które jasno informują o terenie prywatnym, lecz możemy również ogrodzić posesję. Ogrodzenie jest nie tylko bezpieczne, ale również jasno pokazuje, że teren należy do kogoś, kto to ogrodzenie postawił. Oczywiście nie jest ono gwarancją, że nikt nie przekroczy terenu prywatnego, ale na pewno będzie na tyle skuteczne, że wskaże gdzie są granice. Im solidniejsze ogrodzenie, tym lepiej i bezpieczniej. Ponad to, istnieją również inteligentne systemy ochronne, które mają wysoką skuteczność.

bezprawne wtargnięciu na teren prywatny

Czy można wejść na teren prywatny nieogrodzony?

Wtargnięcie na teren prywatny określa artykuł 193 KK. Aby teren nazwać prywatnym musi być ogrodzony. Wejście na teren prywatny, który nie jest oznaczony, jako prywatny jest dozwolone. Możemy również ustawić wyżej wymienione tabliczki, z informacją o terenie prywatnym, jednak tylko ogrodzenie gwarantuje możliwość wykorzystania art. 193 Kodeksu Karnego w przypadku wejścia na teren prywatny bez zgody właściciela.

One thought on “Co grozi za wtargnięcie na teren prywatny bez zgody właściciela?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 2 =