Na czym polega emisja akcji? Krótki przewodnik po rynku kapitałowym

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Akcje to nic innego, jak papiery wartościowe wydawane przez spółki działające na giełdzie. W praktyce są to dokumenty, za sprawą których inwestując, można stać się współwłaścicielem wybranej spółki lub jej części. Wszystkie akcje można kupić i sprzedać na giełdzie, a ich wprowadzenie na rynek, czyli emisja, może mieć bardzo różne cele. Jak dokładnie działa ten mechanizm?

Emisja akcji – co to za zjawisko?

Pod tą fachową terminologią kryje się proces sprzedaży konkretnych akcji przez spółkę na rynku kapitałowym. Zakupu mogą dokonać inwestorzy prywatni, ale także reprezentujący konkretne instytucje. Bardziej opłaca się jednak sprzedaż prywatna. W ramach emisji akcji wyróżnia się jej dwa typy:

  • emisję pierwotną;
  • emisję wtórną.

W pierwszym przypadku sprzedająca spółka jest jednocześnie pierwszym właścicielem tych papierów wartościowych. Emisja akcji wtórna to z kolei sprzedaż papierów przez podmiot, który wcześniej nabył je z innego źródła.

Czy każdy może emitować akcje?

Emisją akcji mogą zajmować się przedsiębiorstwa, które funkcjonują na giełdzie papierów wartościowych. Można sprzedawać akcje inwestorom w celu zwiększenia liczby udziałów tworzących majątek danej spółki. Inwestorzy nabywają wybrane akcje, dzięki czemu dochodzi do napływu gotówki i zwielokrotnienia kapitału. Ten proces jest uregulowany prawnie zapisami Kodeksu Spółek Handlowych.

W obrocie akcjami mogą uczestniczyć również inne podmioty, które pośredniczą w transakcji sprzedaży–kupna papierów wartościowych. To firmy inwestycyjne zwane potocznie domami maklerskimi. Firmy takie jak np. Prosper Capital zapewniają klientom wsparcie na każdym poziomie, udostępniają rynkowy know-how, a także gwarantują fachową obsługę w całej transakcji na giełdzie.

Co istotne, tego rodzaju podmioty muszą uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności.

Emisja akcji w praktyce – jak wygląda procedura?

Aby potencjalny inwestor mógł dokonać zakupu, musi wykonać kilka czynności formalnych. Są to kolejno:

  • założenie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim;
  • wybór konkretnych akcji (firmy inwestycyjne oferują również usługi doradcze w tym zakresie);
  • złożenie zlecenie kupna akcji;
  • realizacja zlecenia (cena akcji musi być równa lub niższa od tej, którą określił inwestor).

Należy pamiętać, że już wyemitowane akcje trzeba zgłosić do rejestru sądowego, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu. Wniosek o to spółka powinna złożyć do Zarządu Giełdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × 3 =